Atmosfærens gasser og klimagasser
Drivhusgasserne består alle af mere end to atomer. De to gasser i atmosfæren, der er mest af, er oxygen (O2) og nitrogen (N2). Begge gasser består af to atomer. De kan derfor ikke optage den infrarøde varmestråling, der stråler ud fra jordens overflade.
Siden industrialiseringens begyndelse i 1850, er koncentrationen af de tre vigtigste drivhusgasser steget. Materialet indeholder en kort beskrivelse af vanddamp, kuldioxid, methan, lattergas, ozon, industriens nye gasser, samt gassernes klimapåvirkning.
 
Førpris:  DKKPris ved4,00  DKK

  
Solens kortbølgede stråler går gennem jordens atmosfære, rammer jorden, og varmer jordens overflade op. Derved bliver solens stråler lavet om fra kortbølgede stråler til langbølgede varmestråler. På et tidspunkt kommer denne varme op i atmosfæren. En række gasser forhindrer, at al varmen slipper ud i universet. Gasserne optager varmen, og ligger på den måde som en varm dyne rundt om jorden, så varmetabet ikke går for hurtigt. Hvis ikke drivhusgasserne holdte lidt på varmen, ville gennemsnitstemperaturen på jorden være minus 18 oC. Så drivhuseffekten er en forudsætning for, at der kan være liv på jorden.Drivhusgasserne består alle af mere end to atomer. De to gasser i atmosfæren, der er mest af, er oxygen (O2) og nitrogen (N2). Begge gasser består af to atomer. De kan derfor ikke optage den infrarøde varmestråling, der stråler ud fra jordens overflade.
Siden industrialiseringens begyndelse i 1850, er koncentrationen af de tre vigtigste drivhusgasser steget. 
CO2 (kuldioxid) er steget med 32% siden 1750
CH4 (metan) er steget med 151% siden 1860
N2O (lattergas) er steget med 17% siden 1860