Biobrændstof - lav dit eget
Biobrændstof/bioethanol er alkohol, der er produceret for at blive brugt som brændstof. Bioethanolen er lavet ved fermatering/gæring af sukkerarter, der ved gæringen bliver omdannet til alkohol. Der produceres også biodiesel i Danmark. I produktionen af biodiesel indgår der blandt andet også slagteriaffald.
Der er to forskellige typer af bioethanol. 1.- og 2. generation bioethanol. Fremstil dit eget bioethanol ved at følge beskrivelsen i forswøget. Udskolingen
Førpris:  DKKPris ved4,00  DKK

  
Biobrændstof/bioethanol er alkohol, der er produceret for at blive brugt som brændstof. Bioethanolen er lavet ved fermatering/gæring af sukkerarter, der ved gæringen bliver omdannet til alkohol. Der produceres også biodiesel i Danmark. I produktionen af biodiesel indgår der blandt andet også slagteriaffald.
Der er to forskellige typer af bioethanol. 1.- og 2. generation bioethanol.
1. generation bioethanol er lavet af spiselige plantedele, som f.eks. majskolber, hvede, sukkerroer, sojabønner og lignende landbrugsafgrøder.
2. generations bioethanol er fremstillet af ikke spiselige plantedele, som f.eks. stængler og blade fra majs, halm, træflis. Det er dog en meget besværlig, og meget dyrere proces. I Danmark bruges der fortrinsvis halm i produktionen af 2. generations bioethanol. 
Når bioethanol afbrændes, udledes der CO2. I modsætning til benzin, diesel og andre fossile brændstoffer, er bioethanolen lavet af "nyt" plantemateriale. Den mængde CO2, som bliver udledt til atmosfæren ved forbrændingen, svarer til den samme mængde, som planten har optaget fra atmosfæren. Derfor stiger mængden af CO2 i atmosfæren ikke, og man betegner derfor bioethanol som CO2-neutral.
På grund af krav fra EU har man i Danmark siden 2010 tilsat 5% bioethanol til al benzin. Det formindsker den årlige CO2 udledning med 200 000 ton om året.