Fysik
Albedo-effekten
Da jeg var barn, skete det tit om sommeren, at vi tog en tur til stranden. Det skete heldigvis også tit, at vi fik en is. Turen til ishuset gik ad en asfalteret vej. Den var ofte så varm, at jeg gik inde i rabatten, som dengang var dækket af græs. På turen op til ishuset spekulerede jeg tit over, hvorfor asfalten var varm, mens den græsbevoksede rabat var køligere. Mange år efter fik jeg sat et navn på min undren. Den kaldes "albedo-effekten". I dette forsøg skal du undersøge albedoeffekten af forskellige farver. Du skal lave diagrammer og finde funktioner. Målgruppe: Mellemtrin og udskoling. Matematikdelen er mest for overbygningen.
4,00  DKK
Arkimedes lov - opdrift (1)
Loven om opdrift blev opdaget af Arkimedes fra Syrakus i år 212 f.Kr.
Nogle gange kan loven om opdrift være underlig.
Du skal i denne aktivitet prøve at forudsige, hvad der sker i følgende forsøg, og hvorfor det sker. Målgruppe: Mellemtrin og udskoling.
4,00  DKK
Arkimedesskrugen - lav den selv
Arkimedes kom fra byen Syrakus. Han levede i det 3. århundrede f.Kr. (287 f.Kr. til 212 f.kr.). Han var matematiker, ingeniør, filosof og meget andet. Han blev dræbt af en romersk soldat efter at have afvist soldaten med ordene "forstyr ikke mine cirkler".
Måske har du lavet forsøgene, der handler om Arkimedes lov og guldkronen, eller Arkimedes og vægtstangen.
En anden af hans opfindelser er Arkimedesskruen. Det er en pumpe-maskine, der lige siden den blev opfundet, er brugt i utallige sammenhænge. Målgruppe: Mellemtrin og udskolingen.
4,00  DKK
Atomet - de Brownske bevægelser
I denne aktivitet skal du selv se "de Brownske bevægelser" og blive overbevist om, at atomet eksisterer. 
4,00  DKK
Batteriholder - lav din egen
I flere af de forsøg du kan lave , har du brug for en strømkilde.
I denne aktivitet skal du lave din egen batteriholder. De mål, jeg har skrevet, passer til A-batterier. Batteriholderen giver plads til fire batterier. Hvert batteri leverer 1,5 V. Det betyder, at du kan ændre spændingen i fire intervaller.
Målgruppe: Mellemtrin og udskoling.
4,00  DKK
Byg en bil
I det følgende forsøg skal du bygge en bil og undersøge, hvilke forhold, der har betydning for, at din bil kører godt. Du skal indføre dine resultater i skemaer og beregne hastigheder. Målgruppe: Mellemtrin og udskoling.
4,00  DKK
Drivhus-effekten - se det selv og lav funktionen
Uden de naturlige drivhusgasser ville der ikke være liv på jorden. Jordens gennemsnitstemperatur er i dag på ca. 15 oC. Hvis ikke der var et naturligt lag af drivhusgasser i atmosfæren, ville gennemsnitstemperaturen være -18 oC. Jorden ville være en stor iskugle uden liv. Der er meget lidt CO2 i atmosfæren, kun ca. 0,04%. Ikke desto mindre er det en af hoved-bidragyderne til klimaforandringerne. Siden industrialiseringens begyndelse i 1850 er koncentrationen af de tre vigtigste drivhusgasser steget.
CO2 (kuldioxid) er steget med 32% siden 1750
CH4 (metan) er steget med 151% siden 1860
N2O (lattergas) er steget med 17% siden 1860
Du skal i denne aktivitet observere, hvad der sker i et drivhus, når solen skinner på det.
Du skal også prøve at forklare, hvorfor ovennævnte gasser kaldes for drivhusgasser og klimagasser Målgruppe: Udskolingen. Matematikdelen kan anvendes i de ældste klasser på mellemtrinnet
4,00  DKK
Elektricitet - en Leyden skål
Sjovt forsøg, som man med succes kan lave med de mindste elever.
I 1746 besøgte Andreas Cuneus (en hollandsk videnskabsmand) professor Pieter van Musschenbroeks laboratorium i Leiden (Holland). Van Musschenbroek lavede forsøg, hvor han prøvede at lagre elektricitet. På et tidspunkt fik han et kraftigt stød. Ifølge fortællingen tog det to dage for ham at komme sig. Professoren havde opdaget, hvordan man kan lagre energi. Hans metode blev opkaldt efter byen han boede i - Leyden.
I dette forsøg skal du lave din egen version af Leydner-skålen. Du skal både se, høre og føle elektricitet. Målgruppe: Indskoling, mellemtrin og udskoling.
4,00  DKK
Elektromagnetisme - det elektromagnetiske felt
Da elektromagnetismen blev opdaget af H. C. Ørsted i 1820, var der ikke nogen der viste hvad det var. Slet ikke, hvor meget denne opdagelse ville ændre den måde menneskene i dag lever på. I dette forsøg, skal du undersøge det elektromagnetiske felt. Målgruppe: Mellemtrin og udskolingen.
4,00  DKK
Elektromagnetisme - Einsteins bevis
James Clerk Maxwell (1831 - 1879) var en skotsk matematiker og fysiker.Han er mest kendt for fire ligninger, som er kendt under navnet Maxwelles ligninger eller Maxwells fire love. Ud fra ligningerne kunne han bevise, at lys er elektromagnetiske bølger. I 1905 beviste Einstein at lys er partikler kaldet fotoner. Hvis lys er partikler, og disse partikler rammer andre partikler, opstår der en elektrisk effekt. For at vise denne elektriske effekt brugte Einstein et elektroskop. Du skal i dette forsøg lave et elektroskop. Du skal selvfølgelig også vise, at den virker. Målgruppe: Overbygningen.
4,00  DKK
Elektromagnetisme - Faradays bur
Hvis nogen i din familie har en brobizz, så prøv at kikke nærmere på den lille taske man opbevarer den i. Brobizz-tasken er beklædt med en alufolie på alle sider. Se beskrivelsen herunder. Målgruppe: Udskolingen.
4,00  DKK
Elektromagnetisme - Faradays motor
Michael Faraday (1791 - 1867) var en britisk fysiker og kemiker, der gjorde afgørende opdagelser inden for elektromagnetismen. Faradays største indsats skete i 1821 inden for elektricitet. Danskeren Hans Christian Ørsted havde lige opdaget elektromagnetismen. Faraday byggede et apparat der, som han sagde, kunne frembringe elektromagnetisk rotation. Verdens første motor. I denne aktivitet skal du genskabe verdens første motor.
4,00  DKK
Elektromagnetisme - galvanometer (2)
Du ved allerede, at når der løber en strøm gennem en ledning, skaber det et magnetfelt. I det følgende forsøg skal du se, hvad der sker med dit galvanometer, når du sender en strøm gennem ledningen. Målgruppe: Mellemtrin og udskoling.
4,00  DKK
Elektromagnetisme - galvanometer (3)
I det følgende forsøg skal du se, hvad der sker med dit galvanometer, når du i stedet for at sende en strøm gennem ledningen, påvirker elektronerne i ledningen med en magnet. Målgruppe: Overbygningen.
4,00  DKK
Elektromagnetisme - galvanometer, lav dit eget
I mange fysik-lokaler står der et lille apparat, som ikke bruges af mange mere. Jeg tager det altid frem, når jeg begynder på emnet "induktion". Det lille apparat hedder et "galvanometer". Det kan registrere en spænding, også selv om denne er svag. Du skal i denne aktivitet lave et galvanometer. Du skal også svare på et spørgsmål som mange forskere tog mange år om at besvare.
4,00  DKK
Elektromagnetisme - gør din elektromagnet stærkere og find funktionen
Elektromagneter bliver brugt utallige steder, lige fra dørlåse til skrothandleren, hvor den løfter biler og andet jernskrot. Der er specielt to måder at gøre en elektromagnet stærkere. Du kan ændre på antallet af vindinger, eller du kan øge strømmen.
Du skal i dette forsøg arbejde med begge metoder. Matematik delen handler om, at finde sammenhængen (funktionen) mellem f.eks. antal vindinger og antallet af clips magneten kan løfte. Opgaven kan løses ved hjælp af it-værktøj. Målgruppe: Udskolingen.
4,00  DKK
Elektromagnetisme - lav din egen magnet
I 1820 opdagede Hans Christian Ørsted noget underligt. Når han sendte en strøm gennem en ledning, blev der skabt et magnetfelt. Hans opdagelse blev modtaget med begejstring. I dag er det stadig blandt nogle af de største opdagelser.
I dette forsøg skal du lave din egen elektromagnet. Mellemtrin og udskoling.
4,00  DKK
Elektromagnetisme - lav din egen motor
En af de største opfindelser i forbindelse med elektromagnetismen, er elektro-motoren. Du skal i denne aktivitet lave en elektromotor. Det er en simpel en af slagsen. Ikke desto mindre viser den på en simpel måde principperne i en el-motor, og principperne i en generator, som er det apparat vi bruger, når vi skal fremstille el. Målgruppe: Mellemtrin og overbygning. Vil du bygge en model af den første motor i verdenshistorien, skal du bruge forsøget "Faradays motor"
4,00  DKK
Elektromagnetisme - Magnetens poler
Du skal i denne aktivitet lære at bruge gribereglen, så du kan finde polerne på din elektromagnet. Du skal også lære, at finde polerne med et kompas.
Hvis du ikke allerede har lavet en elektromagnet, skal du begynde med det. Målgruppe: mellemtrin og udskoling.
4,00  DKK
Elektromagnetisme - Ørsteds berømte forsøg
Du skal i dette forsøg gentage Ørsteds berømte forsøg. Du skal sende strøm gennem en ledning for at påvise, at en elektrisk strøm påvirker en kompasnål.
 
4,00  DKK
Et lille lyn
Vidste du, at du altid kan finde ud af, hvor langt væk et tordenvejr er. Lyden bevæger sig med ca. 340 meter i sekundet. Lyset bevæger sig med ca. 300 000 kilometer i sekundet... Målgruppe: Indskoling, mellemtrin og udskoling.
4,00  DKK
Funktioner - temperatur og isolering
Du ved sikkert allerede, at varm luft vejer mindre end kold luft. Den varme luft stiger til vejrs. Her skabes et mindre tryk, hvorfor der tiltrækkes ny men køligere luft, som varmes op, og som så stiger til vejrs... Dette fænomen kaldes konvektion. Isolering handler om at forhindre denne proces, så luften og varmen ikke slipper væk.
De fleste dyr har pels, og fuglene har fjer, og du har tøj på. Alt sammen for at holde et lag luft indespærret nær ved kroppen for at holde på varmen.
I dette forsøg skal du undersøge og beskrive forskellige isoleringsmaterialer, og beskrive dine data ved at indføre dine data i et koordinatsystem og lave funktioner. 
4,00  DKK
Gasser - de tre gaslove
I 1659 fandt den britiske fysiker Robert Boyle ud af, at der er en sammenhæng mellem tryk og rumfang i gasser. Den franske naturvidenskabsmand Joseph-Louis Gay-Lussac fandt frem til, hvordan rumfang, tryk og temperatur hang sammen. Du skal i dette forsøg undersøge og beskrive gaslovene. Målgruppe: Udskolingen.
4,00  DKK
Gasser og væsker - konvektion
Du har sikkert prøvet at sidde hjemme i stuen, og pludselig kunnet lugte, at maden var ved at blive lavet ude i køkkenet. Du skal i dette forsøg arbejde med konvektion. Du skal også selv erfare, at varm luft stiger opad. Målgruppe: Mellemtrin og udskoling.
4,00  DKK