Geografi
Geotermisk energi og Darcys lov
I 2010 kom Klima- og energiministeriet med en redegørelse, hvor de vurderede, at den geotermiske energi ville kunne dække ca. 17 % af vores varmeforbrug i Danmark.
Der er tre geotermiske anlæg i Danmark. De ligger i Thisted, Sønderborg og på Amager ved København.
 
4,00  DKK
Jordens opbygning
I 1929 var der et stort jordskælv tæt på New Zealand. I København sad der en kvinde og studerede de bølger, hun registrerede fra jordskælvet. Hun blev forvirret. Hun så nogle bølger, som burde være blevet afbøjet anderledes end hun målte. Hun udformede en teori om, at bølgerne var nået et stykke ind i jordens indre, hvor de så var blevet afbøjet, ved en slags grænse. Hendes navn blev herefter kendt i hele verden, og i dag er hun på listen over de 10 største kvindelige videnskabskvinder. Hendes navn var Inge Lehmann. Du skal i denne aktivitet lave en model af jorden, og lære hvordan den grundlæggende er opbygget. Målgruppe: Indskoling og mellemtrin.
4,00  DKK
Kort over Danmark
I 1760 fik astronomen Thomas Bugge til opgave at opmåle Danmark og lave et nyt og mere præcist Danmarkskort. Bugge inddelte Danmark i trekanter og beregnede afstandene ved at måle vinklerne og længderne i en enkelt trekant, resten var beregninger. Den første trekant var mellem Tinghøj, Brøndbyhøj og Rundetårn. Rundetårn blev Danmarks geografiske nulpunkt (0,0). I denne aktivitet skal du lære om, hvordan jorden er inddelt i længdegrader og breddegrader. Om de kortzoner hvor Danmark er placeret, og så skal du finde gamle og nye kort over det område, hvor du bor. Målgruppe: Mellemtrin og udskolingen.
4,00  DKK
luft - varm luft / kold luft (2)
I dette forsøg skal du undersøge varm vand/kold vand. I stedet for at bruge luft. I forsøget skaber du et fænomen, der kan forklare mange ting lige fra varmluftballonen til nogle vejrfænomener og havstrømme. Målgruppe: mellemtrin og udskolingen.
4,00  DKK
Magnetisme - Indsamling af tungsand
I dette forsøg skal du på jagt efter tungsand. Du kan blandt andet bruge det i en del af de forsøg, der handler om magnetisme.
Tungsand indeholder mange forskellige mineraler, som uran, titanium, magnetite, og hvis du er heldig også små mængder af guld. Flere af de metaller, der er i tungsandet, er magnetiske. Du kan derfor indsamle det med en magnet. Målgruppe: indskoling og mellemtrin.
4,00  DKK
Ozon - Historien om ozon og køleskabet
Der er en mærkelig misforståelse med, at der er en sammenhæng mellem ozon-laget og drivhuseffekten. De to ting har ikke noget med hinanden at gøre, men begge fænomener er skabt af forurening. Her er historien om ozon og køleskabet. Du skal også selv fremstille ozon og lugte, hvordan ozon lugter. Målgruppe: Indskoling (fordi det er et sjovt forsøg) ellers mellemtrin og udskoling. Læs hele historien herunder. 
4,00  DKK
Tyngdekraft - hvorfor falder æblet nedad?
I 1589 fortælles det, at Galileo Galilei smed to kugler med forskellig størrelse ud fra det skæve tårn i Pisa. De to kugler ramte jorden præcist på samme tid. Han ville modbevise Aristoteles 1000 årige gamle teori om, at en stor kugle falder hurtigere end en lille kugle. Tyngdekraften er en af de fire naturkræfter. Det er den svageste kraft der findes, men den, der rækker længst. I det følgende forsøg skal du undersøge tyngdekraften. Målgruppe: Udskolingen.
4,00  DKK
Uret og tidens gang i Danmark
Læs den vandvittige historie om, hvordan urene er blevet stillet i Danmark indtil nytårsaften 1893/94, og lav verdens måske første ur. I selve aktiviteten skal eleven lave et sandur.
4,00  DKK
Vand - grundvand - undersøg undergrunden
Vandets kredsløb er verdens ældste genbrugssystem, og sammen med luft er de to vigtigste transportsystemer i naturen. Vand i skyerne udskiftes ca. 40 gange på et år. Vandet i floder og vandløb udskiftes ca. 20 gange, mens vores grundvand kan være mellem 20 og 1000 år om en udskiftning. Alderen på det vand, vi pumper op i Danmark, er gennemsnitlig mellem 5 og 50 år, men undersøgelser har vist, at grundvandet nogle steder stammer fra sidste istid for mere end 10 000 år siden. Læs hele historien herunder og download forsøget. Målgruppe: Mellemtrin og udskoling.
4,00  DKK