Måling - areal, rumfang og omkreds
Aktiviteten giver eleven den første forståelse af måling. I matematik kan man blandt andet måle, hvor langt der er rundt om en genstand. Man kan også måle, hvor meget vores genstand dækker, samtidig med at man også kan måle, hvor meget den fylder. Målgruppe: indskoling og mellemtrin.
 
Førpris:  DKKPris ved4,00  DKK

  
Det at måle er for mange elever i de første klasser en svær opgave. Ofte oplever læreren, at eleven bruger linealen forkert, ved først at måle fra 1-tallet, eller at eleven ikke kan huske, hvad areal, rumfang, omkreds eller... er for noget. Hvordan er det nu man gør?
Denne simple aktivitet hjælper eleven med at få en tydelig og konkret forståelse af måling, og at der er forskellige måder at måle på, alt efter hvad der måles.
Aktiviteten giver eleven den første forståelse af måling. I matematik kan man blandt andet måle, hvor langt der er rundt om en genstand. Man kan også måle, hvor meget vores genstand dækker, samtidig med at man også kan måle, hvor meget den fylder. Målgruppe: indskoling og mellemtrin.