Mat.log (elevhæfte)
Denne bog er ikke et undervisningsmateriale, men kan bruges som en logbog, som evaluerings-redskab, eller liste over områder, der er afgørende vigtige, at det enkelte barn har tilegnet sig. 
Der findes ingen områder indenfor matematik, hvor man kan sige "han behøver ikke at kunne det helt". Der er ingen trin, der kan springes over. Det gør blot fremtidens forståelse sværere.  
 
Førpris:  DKKPris ved4,00  DKK

  
Hvad skal en elev i indskolingen kunne i faget matematik.
Mat-log giver et overblik over hvornår eleven skal have tilegnet sig et fagligt stof, og hvad eleven skal lærer.