Matematik
Albedo-effekten
Da jeg var barn, skete det tit om sommeren, at vi tog en tur til stranden. Det skete heldigvis også tit, at vi fik en is. Turen til ishuset gik ad en asfalteret vej. Den var ofte så varm, at jeg gik inde i rabatten, som dengang var dækket af græs. På turen op til ishuset spekulerede jeg tit over, hvorfor asfalten var varm, mens den græsbevoksede rabat var køligere. Mange år efter fik jeg sat et navn på min undren. Den kaldes "albedo-effekten". I dette forsøg skal du undersøge albedoeffekten af forskellige farver. Du skal lave diagrammer og finde funktioner. Målgruppe: Mellemtrin og udskoling. Matematikdelen er mest for overbygningen.
4,00  DKK
Algebra spillet - "Kryds og bolle" med ligninger
Dette spil træner de grundlæggende færdigheder i simpel ligningsløsning. Eleverne træner ligeledes plus og minus med positive og negative tal. Spillet indeholder 12 spilleplader fordelt på tre niveauer.
 
4,00  DKK
Areal - Hvor stor er din hud
AKTIVITETEN ER IDENTISK MED "hUDEN - HVOR STOR ER DIN HUD". Huden er menneskets største organ. Huden er en del af dit immunforsvar. Den udgør et meget tæt og smidigt forsvarsværk mod slag, rifter og bakterier. Den indeholder en masse sanseceller, så vi pr. refleks, f.eks. trækker hånden til os, hvis vi rører ved noget varmt. I denne aktivitet skal du undersøge, hvor stor huden er. Målgruppe: Indskolingen og mellemtrin (matematikdelen er lagt op til et niveau på mellemtrinnet, da der skal foretages arealberegning. Jeg har dog også brugt den i indskolingen. Her har eleverne tegnet og talt kvadrat-decimetre).
4,00  DKK
Arealspillet
Cubes er et spil, hvor eleverne arbejder med begrebet areal. Målgruppe: Indskolingen.
 
4,00  DKK
Brøk plus brøk - På skovtur med brøker
Spillet træner nævnerens betydning, og hvor mange brøkdele der skal bruges til en hel.
Spillet går ud på at lave mad til skovturen ved at samle de forskellige frokost-dele til hele.
Spillet er for fire personer. Målgruppe. indskoling og mellemtrin.
4,00  DKK
Brøker og pizza - lav en pizza
Brøker er svære at forstå. Hvordan kan det være at 1/2 er større end 1/3, når 3 er større end 2. Børn har svært ved at forstå brøker og hvordan de fungerer. Denne aktivitet er beregnet for elever, der skal til at lære at forstå brøker, lære hvad det tal der står øverst betyder, og betydningen af det tal, der står nederst. Først når denne grundlæggende viden er på plads, begynder brøkerne at give mening.
4,00  DKK
Brøker, decimaltal og procent - vendespil
Spillet øver de mest almindelige stambrøker samtidig med, at eleven styrker sin viden om sammenhængene mellem brøker, procent og decimaltal. Målgruppe: Mellemtrin og udskoling.
Spillet indeholder 40 brikker
 
4,00  DKK
Brøker, decimaltal, procent, de hele tal og diagrammer - skraldespandsbold
Mange elever har svært ved at forstå brøker. Specielt, hvordan brøker, decimaltal, procent samt diagrammer hænger sammen.
Eleven oplever, at de konkrete kast kan udtrykkes ved, hvor mange gange han ramte ved siden af, hvor mange gange han ramte, men også hvor heldig man har været, og hvor stor chancen er for, at man rammer ved næste kast. Eleven oplever, at de forskellige hændelser i spillet kan beskrives ved hjælp af hele tal, diagrammer, brøker, decimaltal og procent.
4,00  DKK
Brøk-linje spillet
Brøk-linje spillet højner elevernes viden omkring forholdet mellem brøker, og specielt nævners betydning. Samtidig træner spillet elevernes kompetencer i at forlænge og forkorte brøker.
 
4,00  DKK
Byg en bil
I det følgende forsøg skal du bygge en bil og undersøge, hvilke forhold, der har betydning for, at din bil kører godt. Du skal indføre dine resultater i skemaer og beregne hastigheder. Målgruppe: Mellemtrin og udskoling.
4,00  DKK
Børne-cement
Denne børne-cement har et utal af anvendelsesmuligheder. Den er fuldstændig uskadelig og sjov at bygge med. Målgruppe: Indskoling og mellemtrin.
4,00  DKK
Cirklen - cirklens arealformel
Du skal i denne aktivitet selv prøve at arbejde dig frem til lige netop den formel, der bedst beskriver arealet af en cirkel.
Læs beskrivelsen herunder. Målgruppe: Mellemtrin og overbygning.
4,00  DKK
cirklen, pi og arkimedes' tegninger
Man ved, at menneskene har tænkt over forholdet mellem cirklens omkreds og diameter i mere end 4000 år. De gamle babyloniere (ca. 1900 år f. Kr.) beregnede cirklens areal ved at bruge radius som sidelængde i et kvadrat, beregne kvadratets areal og gange resultatet med 3. Senere kom de dog nærmere det rigtige forhold.
I de egyptiske Rhind papyrus fra 1650 f. Kr. kan man læse, at egypterne brugte værdien 3,1605 for pi. Du skal i denne aktivitet beregne dig frem til en tilnærmet værdi af pi ved at gøre som Arkimedes gjorde for over 2000 år siden.  Læs resten af historien herunder. Download opgaven. Målgruppe: Mellemtrin og udskolingen.
4,00  DKK
Cirklen, pi og Buffons nål
George Louis Leclerc Buffon (1707 - 1788) udviklede en måde, hvorpå man kunne beregne sig frem til pi ved hjælp af sandsynligheder. Det er et af de første opstillede matematiske problemer, der blev løst. Det går under navnet Buffons nål. I denne aktivitet, eleven arbejde med pi og sandsynlighed, ved selv at udføre Buffons eksperiment. Målgruppe: Udskolingen.
4,00  DKK
cirklen, pi og de gamle babylonier
Du skal i denne aktivitet beregne dig frem til cirklens areal ved at bruge den teknik, som de gamle babylonier brugte for 4000 år siden. Målgruppe: Mellemtrin og udskolingen.
4,00  DKK
Cirklen, pi og omkredsen
Noget helt centralt ved cirklen er forholdet mellem omkredsen og diameteren. Man ved, at menneskene har tænkt over forholdet mellem cirklens omkreds og diameter i mere end 4000 år. I de egyptiske Rhind papyrus fra 1650 f. Kr. kan man læse, at egypterne brugte værdien 3,1605 for pi, for at finde omkredsen.
Både babylonierne og egypterne kom frem til pi ved at måle. Den første matematiker, der forsøgte sig med beregning, var Arkimedes (287 - 212 f.Kr.). Han tegnede en 3-kant uden om en cirkel og en 3-kant inde i cirklen. Han beregnede omkredsen af de to trekanter og konkluderede at cirklens omkreds måtte ligge mellem de to trekanters omkreds.
I denne aktivitet skal du selv undersøge forholdet mellem cirklens omkreds og diameter. Du skal finde nogle runde ting f.eks. en skraldespand, et brønddæksel, en rund stolpe, en limstift, et batteri... og andre ting. Du skal måle omkredsen og diameteren, indføre dine målinger i skemaet herunder, og beregne forholdet.
4,00  DKK
Decimaltal - spil "små tal"
Spillet er for to personer, og går ud på at lave det mindste tal ved på skift at trække et kort. Spillet træner positionernes betydning og decimaltal. Sværhedsgraden kan ændres. Målgruppe. indskolingen.
4,00  DKK
Det gyldne snit og urtehaven - den guddommelige brøk
Fibonacci beskrev i 1202 en speciel række af tal. Talfølgen er 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21... Den skabes ved at plusse to tal, der ligger op ad hinanden for at finde det næste.
F.eks. 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8, 5+8=13, 8+13=21, 13+21=34... Tager du de to tal og dividerer dem med hinanden, 34/21=1,619, hvilket er tæt på forholdet i det gyldne snit, som er 1,618 (du kommer tættere på jo større tal du vælger. En anden måde at beskrive det gyldne snit (forholdet mellem tallene) på er ved brøken.. Målgruppe: udskolingen
4,00  DKK
Diagram - fødselsdagsdiagram
Når man i de yngste klasser arbejder med diagrammer, er det meget vigtigt, at konteksten er vedkommende og meget konkret forankret i deres forståelsesramme. Én af måderne er at lave et fødselsdagsdiagram. Målgruppe: indskolingen.
4,00  DKK
Faglig læsning, strategier og regnehistorier til indskolingen
Materialet indeholder 200 regnehistorier til indskolingen. 84 plus-historier, 76 minus-historier, 20 gangehistorier og 20 divisions-historier.
Specielt udviklet til brug ved faglig læsning og fokus på regnestrategier.
De kan bruges som klassegennemgang, som aktivitet i mindre grupper, eller ...
 
4,00  DKK
formler - undersøg formlerne
Det har altid været svært at huske de forskellige formler, når et areal eller rumfang skal beregnes. I virkeligheden er der ikke ret mange formler, du skal kunne udenad. Kan du beregne arealet af forskellige grundflader (kvadrat/rektangel, trapez, cirkel og trekant...), er resten ikke så svært.
I denne aktivitet skal du arbejde med de forskellige formler for areal og rumfang, og måske finde en utrolig sammenhæng.
4,00  DKK
Funktioner - Drivhus-effekten
Uden de naturlige drivhusgasser ville der ikke være liv på jorden. Jordens gennemsnitstemperatur er i dag på ca. 15 oC. Hvis ikke der var et naturligt lag af drivhusgasser i atmosfæren, ville gennemsnitstemperaturen være -18 oC. Jorden ville være en stor iskugle uden liv. Der er meget lidt CO2 i atmosfæren, kun ca. 0,04%. Ikke desto mindre er det en af hoved-bidragyderne til klimaforandringerne. Siden industrialiseringens begyndelse i 1850 er koncentrationen af de tre vigtigste drivhusgasser steget.
CO2 (kuldioxid) er steget med 32% siden 1750
CH4 (metan) er steget med 151% siden 1860
N2O (lattergas) er steget med 17% siden 1860
Du skal i denne aktivitet observere, hvad der sker i et drivhus, når solen skinner på det.
Du skal også prøve at forklare, hvorfor ovennævnte gasser kaldes for drivhusgasser og klimagasser Målgruppe: Udskolingen. Matematikdelen kan anvendes i de ældste klasser på mellemtrinnet
4,00  DKK
Funktioner - er der en sammenhæng - hvor langt kører legetøjsbilen? (1)
Du skal i denne aktivitet arbejde med en opgave, hvor du skal bygge en rampe af pap og sende en legetøjsbil ned ad den. Du skal undersøge, om der er en sammenhæng mellem, hvor langt legetøjsbilen kører i forhold til, hvor på rampen bilen starter. Du skal også finde denne sammenhæng udtrykt ved en funktion
4,00  DKK
Funktioner - er der en sammenhæng - hvor langt kører legetøjsbilen? (2)
Du skal i denne aktivitet arbejde med en opgave, hvor du skal bygge en rampe af pap og sende en legetøjsbil ned ad den. Du skal undersøge, om der er en sammenhæng mellem, hvor langt legetøjsbilen kører i forhold til vinklen på rampen. Du skal også finde denne sammenhæng udtrykt ved en funktion.
4,00  DKK