tal-venner / gode venner i matematik
Noget helt afgørende for børn, når de skal lære tallene, er at forståelsen af tallet som symbol kædes sammen med forståelsen af mængden. Når symbol- / mængdeforståelsen er på plads, kan arbejdet med "gode venner" forståelsen påbegyndes. Det, at eleven har en sikker forståelse af "gode venner", styrker tilegnelsen af gode og sikre strategier i læringen af algoritmerne.
Den følgende aktivitet styrker elevens læring i tilegnelsen af tal, mængder og gode venner. Målgruppe: børnehaveklasse og indskolingen
 
Førpris:  DKKPris ved4,00  DKK

  
Noget helt afgørende for børn, når de skal lære tallene, er at forståelsen af tallet som symbol kædes sammen med forståelsen af mængden. Når symbol- / mængdeforståelsen er på plads, kan arbejdet med "gode venner" forståelsen påbegyndes. Det, at eleven har en sikker forståelse af "gode venner", styrker tilegnelsen af gode og sikre strategier i læringen af algoritmerne.
Den følgende aktivitet styrker elevens læring i tilegnelsen af tal, mængder og gode venner.